Hip Hop Barış Bildirisi


Öncelikle, bu belge Hip Hop’u uluslararası bir barış ve refah kültürü olarak kabul eder. Aynı zamanda, Hip Hop’çulara nasıl barışçıl ve sürdürülebilir bir Hip Hop kültürü karakteri oluşturulabileceğine ve dünya barışının nasıl sağlanabileceğine yönelik tavsiyeler içeren prensipler sunar.

Ayrıca, bu manifesto Hip Hop’u sanılanın aksine gençleri yozlaştıran veya kanunlara karşı gelmeye teşvik eden negatif imajla hiçbir alakası olmayan pozitif bir olgu olarak kabul ettirmeye yöneliktir. Bu bildirinin ortaya çıkışında payı olan insanlar arasında KRS One, Pop Master Fabel, Afrika Bambaataa, Ralph Mc Daniels ve Harry Allen gibi isimler de bulunur.

Hip Hop Barış Bildirisi

Bu bildiri, Hip Hop Kültürü’nü şiddetten uzak özgürlüğe yönlendirir; uluslararası Hip Hop topluluğunun varlığının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tavsiyeler ortaya koyar. Bu bildirinin prensipleri üzerinden Hip Hop Kültürü olarak biz, sağlık, sevgi, farkındalık, bolluk, barış ve refah temelleri atıp, bunların çocuklarımıza ve onların çocuklarına aktarımını sağlayacağız.

Hip Hop’un anlam ve amacını açıklığa kavuşturmak için veya Hip Hop’un niyeti sorgulandığında veya taraflar arasında Hip Hop’u ilgilendiren çekişmeler yaşandığında, Hip Hop’çuların bu bildirinin prensiplerine Hip Hop Barış Bildirisi gereğince tavsiye ve koruma için erişmesi gerekir.

Birinci Prensip

Hip Hop bizim bağımsız kolektif bilincimizi belirleyen bir terimdir. Sürekli gelişerek, genelde Breakin, Emceein, Graffiti Sanatı, Deejayin, Beatboxin, Sokak Modası, Sokak Dili, Sokak Bilgisi ve Sokak Girişimciliği gibi elementlerle ifade edilir.
Hip Hop Barış Bildirisi, günümüzde oluşmuş ve gelecekte oluşabilecek bütün bu Hip Hop Kültürü elementleri, ifade şekilleri ve hayat tarzlarının kullanımı ve yorumlanması için bir aracı olacaktır.

İkinci Prensip

Hip Hop Kültürü hayatın itibarına ve kutsallığına ayrımcılık yapmaksınız ve ön yargıda bulunmaksızın saygı duyar. Hip Hop’çular hayatın korunmasını ve geliştirilmesini, hayatın doğal gelişiminin değişmesi için yol arayışı ve yıkım gibi kişisel kararların önünde ve üstünde tutmalıdır.

Üçüncü Prensip

Hip Hop Kültürü, kültürünün, ülkesinin, kurumlarının, kuruluşlarının veya iş ilişkisi içinde olduğu her birimin kanunlarına ve anlaşmalarına saygı duyar. Hip Hop sorumsuzca kanunlara karşı gelmez ve bağlılıkları bozmaz.

Dördüncü Prensip

Hip Hop bizim bağımsız kolektif bilincimizi ifade eden bir terimdir. Bilinçli bir hayat tarzı olarak, toplumda ve özellikle çocuklarda olan etkimizin farkındayız ve onların hakları ve refahını da sonuna kadar aklımızda bulundurmalıyız. Hip Hop Kültürü kadınları, erkekleri, kardeşleri, çocukları ve aileleri cesaretlendirir. Biz çocuklarımızın, yaşlılarımızın veya atalarımızın itibarını ve şerefini tehlikeye sokacak kasıtlı bir saygısızlığa yol açmama konusunda bilinçliyiz.

Beşinci Prensip

Kendimizi ifade edebilme, savunabilme ve eğitebilme kabiliyetlerimiz, barış ve refah sağlamak için ve öz değerimizin gelişimi için cesaretlendirilir ve korunur. Doğal ve öğrenilmiş kabiliyetlerinin bilgisiyle, Hip Hop’çular, kendi en iyi fikir ve işlerini sunmak üzere teşvik edilir.

Altıncı Prensip

Hip Hop kültürü, temel değerlerinin, prensiplerinin ve elementlerinin muhafazası ve gelişimi sürecinde, bu değerlerin göz ardı edildiği, veya saygı duyulmadığı hiçbir ilişki, şahıs, etkinlik ve davranışla muhatap olmaz. Hip Hop Kültürü kendi üretken ve barışçıl varlığını yıkan hiçbir etkinlikte bulunmaz. Hip Hop’çular, ticari işlemlerde ve pazarlıklarda her zaman dürüst ve adil olmaya itina gösterir, bunun için ön ayak olur ve teşvik eder.

Yedinci Prensip

Hip Hop’un özü eğlencenin çok daha ötesindedir: Hip Hop elementleri para, onur, güç, saygı, yemek, barınma, bilgi ve başka kaynaklar için işlem görebilir. Ancak, Hip Hop ve Hip Hop Kültürü satılık değildir veya satın alınamaz. Bir karşılık için hiçbir yerde, hiçbir zamanda ve hiç kimseye değişimi ve aktarımı yapılamaz. Hip Hop kendi öz yetkimizin paha biçilemez prensibidir. Hip Hop bir ürün değildir.

Sekizinci Prensip

Hip Hop teriminin/terminolojisinin ve ifadelerinin kullanımından, yorumlanmasından ve/veya sömürülmesinden açıkça yarar sağlayan şirketler, firmalar, kar amacı güden/gütmeyen organizasyonlar, şahıslar ve grupların; farklı iş kollarında, bireylerde, topluluklarda, organizasyonlarda, şehirlerde ve ülkelerde farklılaşabilecek olan Hip Hop kültürü ve elementlerinin kendi prensiplerine uygun ve doğru temsillerinin üretilebilmesi gibi hassas soruları yorumlayabilmek ve cevaplayabilmek adına, Hip Hop kültürü üzerine uzmanlaşmış yetkili bir danışmana başvurmaları tavsiye edilir.

Dokuzuncu Prensip

3 Mayıs, Rap Müzik Günü’dür. Hip Hop’çular, zamanlarını ve yeteneklerini, kendilerini ve içinde bulundukları toplulukları geliştirmeye yönelik kullanmaları için teşvik edilirler. Mayıs ayının üçüncü haftası Hip Hop Farkındalık Haftası’dır. Bu zamanda, Hip Hop’çular atalarını onurlandırmak, kültürel katılımlarını yansıtmak ve Hip Hop Kültürü elementlerinin değerini arttırmak için cesaretlendirilir. Kasım ayı, Hip Hop Tarihi Ayı’dır. Bu ayda, Hip Hop’çular, Hip Hop tarihi ve kültürel birikimi yaratmaya, öğrenmeye ve onurlandırmaya teşvik edilir.

Onuncu Prensip

Hip Hop’çular sevgi, güven, eşitlik ve saygı üzerine kurulan anlamlı ve kalıcı ilişkiler inşa etmeye gayretlendirilir. Hip Hop’çular arkadaşlarını kandırmaktan, suistimalden ve aldatmaktan uzak durmaya cesaretlendirilir.

Onbirinci Prensip

Hip Hop topluluğu her ırk, soy, din ve hayat tarzından insana kendi en iyi fikir ve işlerinin iletişimini sağlamak için temel atan uluslararası bir bilinç kültürüdür. Hip Hop Kültürü barış ortamı oluşmasını ve gelişimini sağlamaya kendini adamış çoğul becerili, çok kültürlü, çok inançlı, çok ırklı insanların birleşimidir.

Onikinci Prensip

Hip Hop Kültürü bilinçli veya bilinçsiz olarak hiçbir nefret, önyargı, hilekârlık veya hırsızlıkta bulunmaz. Hip Hop hiçbir zaman kendi içinde savaşa düşmez. Bu Barış Bildirisi Prensipleri’ne bilinçli karşı gelenler veya reddedenler bu noktada öne sürülen korumacı yapıdan yoksun kalır.

Onüçüncü Prensip

Hip Hop Kültürü gelişmemiş ve esassız dürtülerle oluşan şiddet hareketlerini reddeder ve her zaman anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için diplomatik ve şiddetsiz stratejiler arar. Hip Hop’çular, affetmeyi göz ününde bulundurmaya, misillemeden önce anlayış göstermeye teşvik edilir. Savaşmak, diplomatik uzlaşmalar tekrarlayarak başarısızlığa uğradığı zaman en son çözüm olarak yer tutar.

Ondördüncü Prensip

Hip Hop’çular, sefaleti ortadan kaldırmak, adaletsizliğe karşı ses çıkarmak, daha duyarlı ve barışçıl bir dünya şekillendirmek için cesaretlendirilir. Hip Hop Kültürü, toplumdaki ayrımı gideren, insanoğlunun meşru kaygılarına ışık tutan ve barış amacını sürdüren bir diyalog kurmayı destekler.

Onbeşinci Prensip

Hip Hop’çular, dünyanın neresinde oldukları önemli olmaksızın doğaya saygı duyar ve doğadan öğrenirler. Hip Hop Kültürü, evrende kendi bağımsız varlığımızı özgür düşünen bireyler olarak sürdürmeyi kutsal bilir. Dünya olarak bilinen bu gezegen, bizim anaç ebeveynimizdir. Hip Hop’çular doğaya ve doğanın bütün yaratımları ve sakinlerine saygı duymaya teşvik edilir.

Onaltıncı Prensip

Hip Hop’un öncüleri, efsaneleri, öğreticileri, kıdemlileri ve ataları yanlış alıntılanmamalı, yanlış temsil edilmemeli ve saygısızlığa hiçbir zaman uğramamalıdır. Hiçbir kimse Hip Hop Kültürü şahitliği, katkısı ve güveni dışında Hip Hop öncüsü veya efsanesi olma iddiasında bulunmamalıdır.

Onyedinci Prensip

Hip Hop’çular kaynaklarını paylaşmaya teşvik edilir. Hip Hop’çular özgürce ve olabildiğince sıkça bahşedici olmalıdır. İnsan güçlüklerini hafifletme ve adaletsizliği düzeltme her Hip Hop’çunun görevidir. Hip Hop, Hip Hop’çular en yüksek saygıyı birbirlerine gösterdiklerinde en saygın haline erişir. Hip Hop’çular birbirlerine karşı korumacı, besleyici ve geliştirici olduğu sürece Hip Hop Kültürü korunur, beslenir ve gelişir.

Onsekizinci Prensip

Hip Hop Kültürü farkındalığı yüksek, sağlıklı, duyarlı, varlıklı Hip Hop topluluğunu, bu Hip Hop Barış Bildirisi gereklerini destekleyerek, öğreterek, niteleyerek ve bildiri prensiplerini savunma gücüne yatırım yaparak sürdürür.